Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler for 2018. Nederst i saken finner du alle relevante dokumenter. Søknadsfristen er 15. februar 2018.

Om tilskuddsordningen

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, og lanserte i den forbindelse Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i juni 2014. Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet, hvor mange sektorer er involvert. Planen er dynamisk, det vil si at eksisterende tiltak kan justeres og nye skal utvikles for å møte utviklingen på feltet. Handlingsplanen, den nasjonale veilederen og annen informasjon om feltet er tilgjengelig på regjeringens nettside www.radikalisering.no.

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen, som  forvaltes av Kfk. Samlet tilskuddsbeløp i 2018 er på 13 300 00 kroner.

Målgruppe

Tilskuddsmidlene skal gå til lokale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke, men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Følgende prosjekter vil gis prioritet i 2018:
– Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering
– Forebyggende tiltak rettet mot berørte familier
– Forebyggende tiltak rettet mot unge enslige mindreårige asylsøkere
– Tiltak for å hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt
– Tiltak rettet mot personer som er ferdig med straffegjennomføring
– Mentorordninger
– Tiltak mot hatytringer og sosial ekskludering
– Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen.
Det er ønskelig at søker i størst mulig grad benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og/eller NKVTS / RVTS.

Her kan du lese hvem som mottok tilskuddsmidler i 2017. 

Relevante dokumenter

Søknadsskjema for tilskuddsordning 2018

Regelverk for tilskudd radikalisering 2018

Rapporteringsskjema for tilskudd mottatt i 2017

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

 

Fant du det du lette etter?

JaNei