Høring og høringssvar

2017:

Høring – NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Innspill til Justis- og beredskapsdepartementets anmodning om høring.

Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådet og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging  av 30.06.17 kan du lese her.    

Les høringsbrev og høringsnotat på Regjeringens nettside.

Høring – Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker innspill til hva slags kompetanse det kommunale barnevernet bør ha. 

Innspillet fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging av 13.6.17 kan du lese her. 

Om innspillsrunden kan du lese her.

Høring – Strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning. Justisdepartementet foreslår strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt å heve maksimalstraffen i slike saker.  Høringssvar fra sekretariatet for konfliktrådene kan du lese her.

Lovavdelingens høringsnotat kan du laste ned her.   

 

 

Fant du det du lette etter?

JaNei