Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 2018

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner.

Tid: Mandag 12. november 2018 kl. 09:00-15:30.

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Vold mot særskilt sårbare grupper

I år er fokuset på å forebygge vold i nære relasjoner mot grupper som av ulike årsaker kan være særskilt sårbare og/eller utsatte. Vi vil få høre om hvordan det oppleves å spørre gravide om voldsutsatthet, om omfanget av vold mot eldre i Norge og hva som kan bidra til å forebygge dette, og om TryggEst, som skal hjelpe fagpersoner med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Det blir også fokus på vold mot de minste barna, om tannhelsetjenestens arbeid og ansvar med å forebygge vold mot barn, og mye mer!

Program for den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2018

Konferansen er fulltegnet.

Mer om konferansen

Målet for årets konferanse er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner overfor sårbare grupper, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis. 

Konferansier er Catharina Borchgrevink, seniorrådgiver ved Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging.

Målgruppe for konferansen er forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Det vil bli servert rundstykker, kaffe og te ved ankomst, og en minglelunsj med wraps, te og kaffe. Konferansen er gratis.

Henvendelser eller spørsmål kan sendes til: post@kriminalitetsforebygging.no

Omtale av konferansen i 2017 og presentasjoner fra innlederne finnes her. 

Om Kfk

En av kjerneoppgavene til Kfk er å bidra til kompetanseheving om kriminalitetsforebygging. I tillegg skal Kfk være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid. Senteret er en del av Sekretariatet for konfliktrådene og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

JaNei