Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 2018

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) arrangerer den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Tid: Mandag 12. november 2018 kl. 09:00-16:00.

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Fokus på særskilt sårbare grupper

I år er fokuset på å forebygge vold i nære relasjoner mot grupper som av ulike årsaker kan være særskilt sårbare og/eller utsatte. Dette kan være gravide, eldre, personer med psykisk utviklingshemming og de minste barna.

På programmet står innledere fra blant annet Kripos, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Barneombudet, Oslo Met og konfliktrådene.

Fullt program kommer i august.

Påmelding åpner i juni.

Mer om konferansen

En av kjerneoppgavene til Kfk er å bidra til kompetanseheving om kriminalitetsforebygging. I tillegg skal Kfk være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid. Senteret er en del av Sekretariatet for konfliktrådene og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Målet for årets konferanse er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner overfor sårbare grupper, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis. 

Konferansier er Catharina Borchgrevink, seniorrådgiver ved Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging.

Målgruppe for konferansen er forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Det vil bli servert rundstykker, kaffe og te ved ankomst, og en minglelunsj med wraps, te og kaffe. Konferansen er gratis.

Henvendelser eller spørsmål kan sendes til: post@kriminalitetsforebygging.no

Omtale av konferansen i 2017 og presentasjoner fra innlederne finnes her. 

 

Fant du det du lette etter?

JaNei