Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å arrangere en årlig konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner. I både 2017 og 2018 deltok over 300 deltakere seg fra både praksisfeltet, forskning og frivillige organisasjoner til en dag med faglig påfyll fra varierte og spennende innledere. 

I 2019 vil konferansen arrangeres den 22. mai.

Fant du det du lette etter?

JaNei