Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kompetansesenter for kriminalitetsforebyggende skal bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging både nasjonalt og lokalt gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.  Kfk skal være pådriver, gi råd og formidle kunnskap om virksom og sektorovergripende kriminalitetsforebygging.

Vi forvalter tre tilskuddsordninger fra 2020: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme og tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak.

Les mer om Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging her.

Fant du det du lette etter?

JaNei