Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kompetansesenter for kriminalitetsforebyggende skal bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging både nasjonalt og lokalt gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.  Kfk skal være pådriver, gi råd og formidle kunnskap om virksom og sektorovergripende kriminalitetsforebygging.

Vi forvalter tre tilskuddsordninger: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme og Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak i kommunene (SLT)

Les mer om Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging her.

Fant du det du lette etter?

JaNei