Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

En av kjerneoppgavene til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er å bidra til kompetanseheving. Det gjør vi blant annet gjennom å arrangere kurs og konferanser.

Vi forvalter også følgende tre tilskuddsordninger: tilskuddsordning for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner samt tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Les mer om Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging her

 

Fant du det du lette etter?

JaNei