Er personlige møter utdatert? Eller er det viktigere enn noen gang å møtes ansikt til ansikt? Hva kan slike møter bety i konflikter som har utspring i fordommer og hatefulle ytringer? Tirsdag 24. april fra kl. 17:00-20:00 arrangeres Konfliktrådets vårseminar på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret skal også streames.

Konfliktrådet inviterer til vårseminar 24. april om det personlige møtets betydning i en tid som vitner om sosial avstand mellom individer og grupper. Vi ser det i form av hatefulle ytringer og seksuelle krenkelser på nettet, stereotypier, fremmedfrykt, radikalisering og hatkriminalitet.  Vår digitale verden utfordrer ikke nødvendigvis vår forståelse av «de andre». Behovet for gode arenaer for ansikt til ansikt- møter er derfor viktig for den enkelte og for felleskapet i tiden framover.

Det personlige møtet kan fremme ny innsikt, økt gjensidig forståelse og inkludering. Ved å mobilisere positive lokale krefter og partene selv i å håndtere konflikter kan det skapes en nærhet og et eierskap til løsninger som kan få positive ringvirkninger for hele samfunnet.

På programmet står blant annet Likestilling og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, riksadvokat Tor-Aksel Busch, Mina Adampour, lege og spaltist og varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam.

Les mer og meld deg på her!