Kjør for livet er et fartsfylt og spennende fritidstilbud som tilbys ungdom i flere av landets kommuner. Tove Storhaug, SLT-koordinator i  Selbu og Tydal kommuner forteller at  ungdom som fullfører tiltaket blir mer motivert for skolen og  får bedre relasjoner til foreldre. Storhaug ser også en nedgang i kriminalitet.

Kjør for livet (KFL) er et tilpasset fritidstilbud om motor og motorsport. Fem ungdommer i alderen 10-18 år utgjør et team. De får erfaringer med å løse oppgaver, lærer om motor og motorsport.

Kjør for livet bruker motor og motorsport som utgangspunkt for å gi barn og unge positive opplevelser, tilhørighet og økt sosial kompetanse. Her får  barn og unge være med på noe ekte og reelt. De får oppgaver, alle må bidra og alle er likeverdige medlemmer av teamet. Flere av ungdommene har to tidsepoker – før og etter at de var med i tiltaket, uttaler Storhaug.

Hensikten er at ungdommen opplever mestring, samhold og glede gjennom aktiviteter. Storhaug fremhever at krav og forpliktelser skaper forutsigbarhet og trygghet for ungdommen. I løpet av året jobber vi med teambygging, sosial kompetanse, livsstil og trafikksikkerhet. Hver ungdom får være med å utforme sin egen tiltaksplan i samarbeid med hjem og skole.

Informasjon om Kjør for livet:

Les mer om Kjør for livet her

Se foredrag av Storhaug her.