«Sånn kan det ikke være» – sa Barneombud Inga Bejer Engh i et fullsatt Litteraturhus – da Advokatforeningen og Riksadvokaten arrangerte seminar om ungdomskriminalitet og straff.

– Jeg er redd for at vi er i ferd med å gjøre nasjonale endringer for å løse et osloproblem. Jeg tror ikke flere barn i fengsel er løsningen på et problem med så sammensatte årsaker, sa Smith.

Barneombud Inga Bejer Engh, politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og justisminister Jøran Kallmyr var blant de som holdt innlegg. Innledningsvis viste Sigmund Book Mohn fra SSB frem noe av statistikken på ungdomskriminalitet.

– Det har vært en stor nedgang i ubetingede fengselsdommer på 15-17-åringen etter at ungdomsstraff ble innført i 2014, sa han.

Les mere om konferansen i magasinet «Juristen» her.