Koronautbruddet har satt hjelpeapparatet under enormt press. Samtidig er mange bekymret for hva som skjer med de mest sårbare barna nå som det ikke er så lett å pleie naturlig kontakt. RVTS Øst har i den forbindelse oppdatert sin nettressurs psykososialberedskap.no.   

Hjelpere i alle ledd jobber for tiden i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp. Derfor har RVTS Øst nå iverksatt et arbeid for å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Deres nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap, psykososialberedskap.no er nå oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer mm. Den vil fortløpende bli oppdatert i tiden fremover.