Sammen med Nedre Eiker og Svelvik har Drammen kommune bestemt seg for å slå seg sammen til et større kraftsentrum allerede fra 1. januar 2020.  Den nye kommunen får nærmere 100 000 innbyggere.

Prosessene med sammenslåing er allerede i fullgang. Prosjektrådmann er på plass og det gjennomføres informasjonsmøter og prosesser på mange plan. Første mål nå er å få satt en ledergruppe for den nye storkommunen. Deretter skal den nye organisasjonen bygges trinn for trinn.

For mange av de ansatte er det naturlig nok en spennende tid med en god porsjon uro. Er det plass til meg i den nye kommunen? Får jeg fortsette med de arbeidsoppgaver jeg har og hvor blir den nye arbeidsplassen? Dette er noen av mange spørsmål som ansatte i kommunene stiller seg.

Siden høsten 2017 har SLT- koordinatorene i de tre kommune møttes jevnlig for å forberede en sammenslåing. En av de mer konkrete oppgavene har vært arbeidet med å utvikle en felles handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Men også en rekke spørsmål rundt organisering, plassering og om det er bruk for alle tre SLT- koordinatorer har blitt luftet. Sammen med SLT-koordinatorene i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker fikk Kfk være med på en reise inn i en verden full av spørsmål og undring. Målet med møtet var å finne frem mulige personer og instanser som kan være med på å løfte og synliggjøre SLT- modellen slik at den ikke blir helt borte i samkjøringen av de tre kommunene.

På årets innføringskurs for nye SLT-koordinatorer fortalte SLT-koordinator Eddie White i nye Sandefjord kommune (slått sammen med Andebu og Stokke) om sine erfaringer med kommunesammenslåing. Han er opptatt av at SLT-koordinator må være med å engasjere seg i prosessen og synliggjøre modellen og arbeidet inn i den nye stor-kommunen.

Oppfordringen er: Bruk alle muligheter dere har for å tale deres sak. Nyttige fora kan være folkevalgte, administrasjon, tillitsvalgte, faggrupper, ungdomsorganisasjoner og eksterne samarbeidspartnere. Politiet er en viktig ressurs for å fremme kriminalitetsforebyggende arbeid. Bruk politirådet for å synliggjøre utfordringer og tiltak i regi av SLT-modellen. Og sist men ikke minst er media en god kanal for å synliggjøre utfordringer og tiltak dere arbeider med.