Til tross for stor innsats mot mobbing de siste årene, går ikke tallet ned. Mobbing skader barn for livet! Vi jobber mot å forhindre at mobbing oppstår, i stedet for kun å fokusere på hva vi skal gjøre når skaden allerede har skjedd.

I dag går man ofte ut fra at grunnen til at noen mobber eller blir et offer for mobbing finnes hos det enkelte barn, og tiltak settes inn med utgangspunkt i det. Nyere forskning viser derimot at mobbing er langt mer komplekst enn dette.

Redselen for å stå alene og behovet for å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn og unge, og de sosiale sammenhenger vi er en del av er med på å forme oss, og vår identitet. Men behovet for å være en del av fellesskapet kan også føre til at barn og unge tar uheldige valg for å sikre at de selv ikke havner utenfor.

Les mer her: