Samordnet innsats er helt avgjørende i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, og det er mange som gjør en ekstra innsats på dette området. Justis- og beredskapsdepartementet deler også i 2017 ut en samarbeids- og samordningspris, og de ber nå om innspill til hvem som bør vinne årets pris.

Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner». Tidligere vinnere er blant annet konsultasjonsteamene på Vestlandet, kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland for interkommunalt samarbeid og handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Drammen kommune for prosjektet «Vold i nære relasjoner – æresrelatert vold i Drammen».  Les mer om tidligere prisvinnere på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider.

Om forslagene

Forslag til prisvinnere må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket er organisert og hvorfor tiltaket er en god kandidat til å vinne prisen. Prisen er på 250 000 kroner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill innen 1. november, og innspillene kan sendes til  postmottak@jd.dep.no, med kopi til hilde.knotten@jd.dep.no.

Prisen skal overrekkes i tilknytning til en konferanse om vold i nære relasjoner med presentasjon av gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Konferansen finner sted i Tromsø den 5. desember 2017, og påmelding kan gjøres her.