Reykjavik har gjort et imponerende arbeid for å redusere rusbruk blant barn og unge. Fra å ligge på toppen i Europa på rusbruk, mye vold og ordensforstyrrelser i sentrum – er nå ungdom på Island de som ruser seg minst

Andelen ungdom som hadde ruset seg på alkohol de siste 30 dagene har gått ned fra 42% i 1998 til 7% i 2018.

I møtet med riksadvokatembete, samstemmer både statsadvokater og politi at dette har vært et stort dugnadsarbeid mellom offentlige og private aktører under mottoet «It Takes A Village To Raise A Child».

Det ble satset stort på et profesjonelt forebyggende ungdomsarbeid kombinert med involvering fra familier og frivillige aktører. Modellen trekkes frem som en viktig grunn til at Island har lykkes – og har hatt stor suksess på ulike kulturelle nivå, og kanskje spesielt når det gjelder fotball og det islandske landslaget.

Forskning hadde vist at ungdom som ikke ruset seg, drev med organisert idrett, tilbragte mye tid med familien, ble sett på skolen og tilbragte lite tid utendørs på kveldstid.

Les artikkelen fra det spennende besøket på Island her (PDF):