Socialstyrelsen i Sverige har laget et støttemateriell for ansatte i sosialtjenesten som kan komme i kontakt med personer som er, har vært eller risikerer å bli involvert i voldelig ekstremisme. Fokuset ligger på sosialtjenestens mulighet til gi støtte og forebygge at mennesker dras inn i destruktive miljøer.

Utgangspunktet for materialet er at strukturer, former for samarbeid og arbeidsmetoder som allerede finnes i de sosiale tjenestene, også kan benyttes innen voldshandlet ekstremisme. 

Last ned «Våldsbejakande extremism. Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer» (pdf)

Socialstyrelsen presenterer også et undervisningsopplegg for sosialtjenesten om voldelig ekstremisme.

Les mer på Socialstyrelsens nettside.