Ungdata er et nyttig verktøy for kommunene til å identifisere utfordringer og problemområder og i planlegging og evaluering av de innsatser og tiltak en har for barn og unge.

8000 ungdommer deltok i levekårsundersøkelsen Ung i Telemark 2015. Det betyr at alle som jobber med, eller er opptatt av, barn og unges oppvekstvilkår i kommunene og i fylket har fått mulighet til en unik innsikt i hvordan ungdom har det. Ungdata-undersøkelsene omfatter tema som skole, fritid, venner, familie, psykisk helse, bruk av rusmidler og mye mer.

KoRus – Sør har erfart at Ungdata er nyttig verktøy for kommunene til å identifisere utfordringer og problemområder, og i planlegging og evaluering av de innsatser og tiltak en har for barn og unge.

De har laget dette heftet med et ønske om å inspirere kommunene til fortsatt godt arbeid omkring Ungdata. Korus-Sør ønsker å bidra til å skape lokalt engasjement omkring undersøkelsene

Resultatene fra undersøkelsene kan brukes til å komme i dialog med ungdom, foreldre og andre om oppvekstvilkår, skole og fritidsarenaer. Undersøkelsene gir datagrunnlag for planarbeid og annet utviklingsarbeid, for forebyggingsinnsatser og konkrete tiltak. Dette belyser inspirasjonsheftet gjennom intervjuer og artikler fra noen av Korus-Sørs samarbeidskommuner og fra Telemark Fylkeskommune.

Les og last ned inspirasjonsheftet «Ungdata i kommunene» her (pdf)

Les mer om ungdata på Borgestadklinikkens hjemmeside

Ungdata sin egen nettside finner du her