Informasjonsbrosjyre om sex og grenser er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom ungdommer, Bærum kommune og politiet. Ungdommene var tydelige på at de savnet mer informasjon om hvor grensen går for sex, og ønsket en håndfast brosjyre – ikke bare digital informasjon.

Etter å ha sett stadig flere eksempler på ødelagte ungdomsliv etter seksuelle krenkelser, slo politiet i Bærum alarm. Politiet og Bærum kommune inviterte tenåringer fra ungdomsskoler og videregående skoler fra ulike steder i kommunen til å diskutere temaet sex og grenser i egne ungdomsforum.

1.000 brosjyrer og plakater er delt ut til ungdomsskoler, helsestasjoner og andre steder ungdom samles. Brosjyren kan også lastes ned digitalt fra nettsidene til kommunen og politiet. Brosjyren kan også brukes av foreldre, som et verktøy i samtaler med sine ungdommer.

Last ned informasjonsbrosjyren her

Les mer på hjemmesidene til Bærum kommune

Her kan du lese en artikkel om prosjektet i Budstikka

For ytterligere informasjon kan SLT-koordinator i Bærum, Heidi Bjurstedt kontaktes