Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til ungdom med alvorlige atferdsproblemer, og gis i første omgang som et alternativ til institusjonsplassering. Tiltaket er intensivt, tidsavgrenset og familiebasert, og blir gjennomført i lokalmiljøet hvor aktuelle instanser blir involvert. Målet er å forebygge og snu videre negativ utvikling.

En ny kunnskapsoppsummering og klassifisering av effekten av MST rangerer tiltaket som tilfredsstillende.

Behandlingstilbudet Multisystemisk terapi (MST) gis ungdom i alderen 12-18 år. Det drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), men ble opprinnelig utviklet i USA i 1970-årene. Mot slutten av 1900-tallet ble modellen innført i Norge og både USA og Norge kan vise til gode resultater.

Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling. NUBU har ansvar for opplæring av MST-team og kvalitetssikring av arbeidet.

Les mer om tiltaket på NBUS hjemmeside og hvor man kan få tilbud om behandling. 

MST er også vurdert av NOVA som ett av barnevernets tiltak rettet mot barn og ungdom.