Det danske forskningssenteret VIVE har gjennomgått studier av integrasjonstiltak rettet mot barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. De fleste av disse studiene er gjennomført i utlandet, men en stor del av dem er også relevante i Danmark. Katalogen viser 15 lovende tiltak som for en stor del er rettet mot førskolebarn. Tidlig innsats i forhold til både barn og foreldre anses som avgjørende.

Inspirasjonskatalogen retter seg mot kommuner og praktikere som arbeider med integrering av barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn.

Last ned «Lovende integrationsindsatser for børn og unge – 15 konkrete eksempler» (pdf)

Les omtale av katalogen på VIVEs nettside.