Ungdomsforeldre er en gruppe uten naturlige møtepunkter sammenlignet med småbarnsforeldre som for eksempel jevnlig er i kontakt med helsestasjon, barnehage og skole. Spesielt foreldre med minoritetsbakgrunn kan oppleve det som ekstra vanskelig å stå alene på grunn av begrenset nettverk. ICPD (International Child Development Programme) er et tilbud om støtte til ungdomsforeldre.  Foreldrefellesskap og en tverrsektoriell innsats der alle aktører som potensielt kontakt med gruppa kjenner til tilbudet er viktige kriterier for suksess.

Fafo har evaluert et forsøk med tilpasning av foreldreveiledningsprogrammet ICDP, rettet mot foreldre som var bekymret for ungdommene sine.

Last ned rapporten «It takes a village» – Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer (pdf)

Les mer om foreldreveiledningsprogrammet på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside.

Her finner du kontaktinformasjon til kommuner som arrangerer foreldreveiledning.