Denne håndboken gir eksempler på hvordan man med bakgrunn i kunnskap kan forebygge og stoppe vold i praksis.

Håndboken retter seg til alle som jobber med voldsforbyggende arbeid og kan leses fra perm til perm eller benyttes som oppslagsbok.

Last ned «Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga» (pdf)