Unge mennesker er lett påvirkelige. Blant risikoelementer for å utvikle kriminalitet har nære omgivelser og nettverk stor betydning og bør tenkes med i forebyggingen! Dette heftet gir anbefalinger til stigmatiserte og forsømte boligområder om hva kommunen/bydelen kan gjøre sammen med andre relevante aktører for å snu en uheldig utvikling.

Heftet er en oppsummering av en workshopdag i en dansk kommune.  Workshopen dreide seg om forebygging i forsømte boligområder for kommuner og aktører i boligsosialt planleggingsarbeid.

Last ned heftet «Forebyggelse af ungdomskriminalitet – fra udsathed til helhed» (pdf)