Metoden «En vej ind» er evaluert i tre danske kommuner og viser positive resultater.  De unge har generelt hatt glede av innsats på en rekke parametere, inkludert arbeid og utdanning, trivsel og tro på fremtiden. Ikke minst når det gjelder risikoatferd, ses en positiv trend.

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et metodehefte for å hjelpe unge fra en kriminell løpebane. «En vei ind» gir dem et kort intensivt løft i forhold til døgnrytme, sosiale ferdigheter, ansvar osv. og gjør dem bedre i stand til å profitere på kommunenes ordinære tilbud.

Metoden er valgt av Helsedirektoratet som en lovende metode for å forhindre rekruttering til  kriminelle bander og ungdomsgrupper.

Last ned heftet «En vej ind» En gruppebasert metode til at hjælpe alvorligt kriminalitetstruede unge ind i samfundet» (pdf)

På Socialstyrelsens nettside finner du evaluering av metoden, en metodebeskrivelse til praktikere og et metodehefte til beslutningstakere.