TryggEst er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Systemet prøves ut i 12 kommuner og bydeler i perioden 2018-2020. Kommunene som deltar i TryggEst har egne TryggEst-team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person

Les mere om TryggEst her