Socialstyrelsen i Sverige har gitt ut en veileder om barn som er utsatt for internasjonal menneskehandel og utnyttelse. Formålet med veiledningen er å
• øke kunnskap om handel og utnyttelse av barn
• øke kunnskapen om barns rettigheter og beskyttelse av barn i internasjonale situasjoner
• gi praktisk hjelp i håndtering av saker og i kontakt med utenlandske myndigheter
• klargjøre ansvaret for sosialtjenesten
• opplyse om hvilken støtte som er tilgjengelig fra andre aktører

Last ned veilederen «Barn i internationell människohandel och exploatering – Vägledning för socialtjänsten» (pdf)

Les mer om temaet på nettsiden til Socialstyrelsen