Barn skal gis mulighet til delaktighet, få relevant informasjon og rett til å komme til orde. Her finner du praktiske eksempler på hvordan du kan spørre og uttrykke deg i samtale med barn.

Denne veilederen fra Socialstyrelsen i Sverige retter seg til alle som har samtaler med barn innenfor sosial- og helsetjenesten. Med barn menes her alle under 18 år.

Last ned veilederen «Att samtale med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso, och sjukvården och tandvården» (pdf)

Les også «Samtal med barn – att tänka på» (pdf)

Du finner mer om temaet på nettsiden til Socialstyrelsen