Dette var spørsmålet da Nes kommune arrangerte en fagdag om temaet gaming i Nes kulturhus den 8. februar. Kommunen har som mål at alle barn skal være trygge på nett.

For de fleste er gaming en morsom og givende fritidsaktivitet og mange opplever stor mestring gjennom å spille tv- og dataspill. Men dessverre opplever også enkelte negative konsekvenser for sin helse- og livssituasjon grunnet problematisk spilling. Mange foreldre og voksne som jobber med barn opplever også usikkerhet rundt barnets spillvaner.

Dette er bakgrunnen til at Nes kommune ønsket å sette temaet på dagsorden og på denne måten øke forståelsen for, og kunnskapen om spilling – både fornøyelsesspilling, storspilling og problemspilling.

Dagen besto av tre like fagbolker, hvor to ledende foredragsholdere; Rune Aune Mentzoni og Hélène Fellman, holdt hver sitt spennende innlegg. Men før foredragsholderne fikk komme til ordet ble publikums kunnskap om gaming testet gjennom Kahoot! – noe som skapte stort engasjement!

Rune Aune Mentzoni er førsteamanuensis ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, og er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning. Han holdt foredraget Dataspill: Entusiasme og bekymringer, hvor han snakket om hvorfor spill fenger. Han tok opp positive sider ved spilling, og hva det er med spillene som gjør at vi kan bli hektet. Han fortalte også at overdreven data- og videospilling vil fra og med i år kunne diagnostiseres som et mentalt helseproblem. Dette stadfestes i Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale diagnosekodesystem, (ICD-11), hvor avhengighet av data- og videospilling nå står oppført på listen over psykiske lidelser. Men Mentzoni poengterte at det er de færreste som spiller som utvikler et problem.

Hélène Fellmann er utdannet barnevernspedagog og  gestaltterapeut fra Norsk Gestalt Institutt i 2006. Hun har tatt imot personer til samtaleterapi siden 2004. De siste 8 årene har hun gitt tilbud til mennesker med pengespillproblemer og dataspillrelatert problematikk. Hun tok blant annet opp hvor viktig det er å skille mellom årsak og virkning. Hun poengterte hvor viktig det er å se meningen med spillernes handling, som et grunnlag for behandling av dataspillrelatert problematikk.

I tillegg var det rigget til et gamingrom i kulturhuset, hvor et gamende ekspertpanel av ungdom svarte velvillig på spørsmål fra publikum samtidig som publikum fikk sett hvordan gamingen foregår.

Fagdagen ble arrangert av Nes kommune og var et samarbeid mellom fritidsklubbene i Nes, avdeling fritid og forebygging, Nes bibliotek og SLT-arbeidet i kommunen gjennom støtte fra Helsedirektoratet.

Ble du inspirert til å arrangere en tilsvarende fagdag i din kommune? Da kan du ta kontakt med SLT-koordinator Ida Eliseussen dersom du trenger tips på hvordan du skal gå frem!