En ny rapport fra Barneombudet basert på samtaler med over 200 ungdommer viser at seksuelle krenkelser mellom ungdommer er svært utbredt. Ungdommene forteller om grove hendelser både fysisk og via mobil og nett, og de sier selv at de har for lite kunnskap om hva som er lov og ikke lov.

Barneombudet kommer med en rekke anbefalinger i denne rapporten basert på samtalene med ungdommene. Blant annet må skolene ta arbeidet mot seksuelle krenkelser på alvor, og foreldre må vite hva som skjer og kunne hjelpe.

Rapporten lanseres den 6. mars på Barneombudets dag på Oslo Met, og Kfk har skrevet en oppsummering på vår Veiviser til kriminalitetsforebygging.

På Barneombudets dag lanseres også en ny rapport hvor de har samlet erfaringer fra barn og unge som har vært utsatt for overgrep og vold. Arrangementet er fulltegnet, men det skal streames slik at alle som vil kan se. Les mer på Barneombudets nettsider.