Torsdag 27. oktober arrangerer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging en innspillskonferanse, der representanter fra kommuner, det private næringsliv og frivillige organisasjoner skal gi innspill til regjeringens kriminalitetsforebyggende politikk. Hele konferansen streames live.

På denne lenken kan du se livesendingen fra innspillskonferansen, fra kl 10.00 til kl 15.00.

Her kan du laste ned programmet som PDF.

På denne lenken kan se invitasjonen til innspillskonferansen

Program for livesendingen

Kl. 10.00 – 10.10:
Åpning av dagen v/statssekretær Ove Vanebo

Kl. 10.10 – 11.00:
Tema: Frafall fra videregående skole / arbeidsledighet

1. Tingvoll kommune v/ Njål Torbjørn Bjørdal, Spesialvernepleier i psykiatritjenesten
2. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS v/ Mari Seilskjær, rådgiver
3. Elevorganisasjonen v/ Iben Nygaard, sentralstyremedlem elevorganisasjonen
4. Enebakk kommune v/ Per Øyvind

Kl. 11.00 – 11.50
Tema: Kriminalitet og mobbing på internett
1. Pro senteret v/ Sarah Sangesland Warpe, spesialkonsulent, Pro Senteret
2. Redd Barna v/ Pia Lang-Holmen, selvstendig rådgiver
3. Skien kommune v/ Frøydis Straume, SLT-koordinator
4. Dignatio v/ Ludwig Sandell, CTO & «Etisk hacker»

Kl. 11.50 – 12.20
Pause i livesendingen (lunsj)

Kl. 12.20 – 13.10
Tema: Rus og doping
1.Antidoping Norge v/ Fredrik Lauritzen, avdelingsleder, forebygging og folkehelse
2. Fauske kommune v/ Per-Gunnar Skotåm, kommune- og formannskapsmedlem, gruppeleder og representant for den politiske ledelse
3. ACTIS, Mina Gerhardsen, generalsekretær
4.Bergen kommune v/ Kari Nordeide, MO-LA-Stiftelsen

13.20 – 14.00
Tema: Forebygging av utvikling av parallellsamfunn
1. Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD v/ Akhenaton de Leon
2. Norges idrettsforbund v/ Per Tøien, leder av idrettspolitisk avdeling
3. Bærum kommune v/ Mari Oppedal/ Heidi Burstedt, SLT-koordinator
4. Næringslivets sikkerhetsråd v/ Jack Fisher Eriksen, direktør

14.00 – 14.10
Pause i livesendingen (kaffepause)

14.10 –15.00
Tema: Tilbakefall til ny kriminalitet og god tilbakeføring
1. Medarbeiderne AS / Chris Klemmetvold, daglig leder
2. Kirkens sosialtjeneste v/ Jørn Holmen, virksomhetsleder og Arve Vatn, fengselskontakt ved Jarlegården i Steinkjer
3. Røde Kors, Nettverk etter soning v/ Stian Estenstad, leder Nettverk etter soning
4. Musikk i fengsel og frihet v/ Mari Tangen, administrativ leder Musikk i fengsel og frihet (Miff)