Det var skikkelig god stemning i Folkets hus torsdag 24. januar da over 30 personer fra Halden og Aremark kommune og lokalt politi hadde funnet veien til en felles fagdag.

SLT-koordinator Lena Eriksen og politikontakt Åse Sivertsen hadde sammen i forkant gjennomført en brukerundersøkelse hvor de ønsket å måle «tempen» på SLT–arbeidet i Halden. Hva fungerer, hva fungerer ikke og hva kan vi bli bedre på? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt. Et av ønskene var en årlig felles fagdag hvor deltagerne fra kommune og politi kunne få faglig påfyll.

Sammen med SLT- koordinator i Ski, Tuva Engen fikk Kfk delta under tema SLT-modellen, teoretisk grunnlag og beste praksis. Tuva fortalte om SLT-modellen i Ski kommune, om deltagerne på de ulike nivåene og om hvordan hun både gir og tar et ansvar for at deltagerne i nivåene skal skjønne hvorfor akkurat de er trukket inn i arbeidet. Hun var også tydelig på behovet for god forankring og betydningen av et politiråd og en kommuneledelse som støtter opp om det arbeidet hun står i.

Første del av dagen ble avsluttet med en hyggelig lunsj med et flott kulturelt innslag ved Dina Billington og barn fra Fargespill Østfold.

Takk for at vi fikk delta på denne fagdagen!

Vi ønsker SLT- koordinator Lena Eriksen og politikontakt Åse Sivertsen lykke til med SLT/politirådsarbeidet og gleder oss til neste fagdag i byen.