Nylig ble Safer Internet Day markert over hele verden. I Norge var nærmere 200 fagfolk som jobber med barn og unge samlet på en heldagskonferanse om hvordan vi kan hjelpe barn og unge på nett. På konferansen ble nye tall fra Medietilsynet lansert, og et av hovedfunnene er at halvparten av barn og unge aldri forteller noen om det de opplever på nett. Kfk er enige med direktør Mari Velsand i Medietilsynet om at disse tallene må tas på alvor av både foreldre, skolen og andre hjelpeinstanser.

Annethvert år gjennomfører Medietilsynet en undersøkelse om barn og unges mediebruk, hvor både barn, unge og foreldre er inkludert. Rapportene for 2018 er ikke klare enda, men en del tall ble lansert på konferansen den 6. februar. Tallgrunnlaget finnes her. Blant annet viser den siste undersøkelsen at flere gutter enn jenter opplever en form for mobbing på nett og mobil, og at tendensen har vært økende de siste årene. Jenter utsettes også for mobbing, men flere jenter enn gutter opplever å bli utestengt via nett og mobil.

Et annet funn som ble presentert på konferansen er at det er få barn som oppsøker hjelp for det de har opplevd på nett. De fleste sier ifra til venner og foreldre, men svært få oppsøker hjelpeapparatet. Hele 57 % har aldri oppsøkt hjelp i det hele tatt. Disse funnene, sammen med økte tall for mobbing og ikke minst antall saker med nettrelaterte overgrep, tilsier at det er behov for en betydelig økt innsats for å trygge barn og unge på nett. Representanter fra Medietilsynets panel av ungdommer fikk spørsmål om hva som skal til, og de var tydelige på at foreldre må tørre å spørre om hva de driver med på nett og mobil, og være interesserte i barns liv på nett. Tidligere undersøkelser fra Medietilsynet har også vist nettopp dette, at barn vil at foreldre skal engasjere seg i deres hverdag, også på nett. Alle Medietilsynets undersøkelser kan lastes ned her, og flere tall for 2018 vil bli publisert fortløpende.

Også Aftenposten satte søkelys på unges hverdag på nett denne uken, i form av et arrangement med temaet «Hva skjer når unge deler nakenbilder i sosiale medier»? Her var journalister, bloggere, Helsesista, Likestillingsombudet og andre representert, og kvelden inneholdt både faglige og personlige innlegg, filmsnutter der foreldre «på begge sider» var intervjuet og to paneldebatter. Deling av intime bilder og filmer kan gjøre stor skade for den som opplever det. Det kan også ha en negativ innvirkning på livet til de som deler slike bilder og filmer, og begge sider ble diskutert på Aftenpostens arrangement. Avisen lanserer snart «Ungdomsliv», hvor artikler om bildedeling og sosiale medier samt filmsnutter fra nevnte arrangement skal deles.

Det er tydelig engasjement og interesse for både det positive og det negative ved barn og unges nettbruk. Det er viktig at man klarer å støtte opp under alt det positive barn kan bruke digitale verktøy til, samtidig som vi hjelper dem slik at de kan unngå å bli utsatt for eller utsette andre for ubehagelige opplevelser på nett. En god måte å forebygge dette på er å gi barn og unge nok kunnskap, samtidig som foreldre også trenger å lære, slik at de kan hjelpe barna. Skolen er en viktig arena for forebygging, og det kan være behov for et mer strukturert arbeid for å sikre at alle elever, foreldre og lærere får tilstrekkelig kunnskap om livet på nett. Se oversikt over gode ressurser om nettrelatert kriminalitet og nettvett på Kfks Veiviser til kriminalitetsforebygging.