Nedre Eiker kommune har laget en grunnleggende guide og rutine for alle ansatte for å sikre at de vet hva de skal gjøre ved mistanke om vold i nære relasjoner. Den inneholder konkrete råd om plikten til å varsle barnevernet, både på individnivå og på virksomhetsnivå. I guiden får man også tips til hva man skal gjøre når et barn begynner å fortelle, og en skisse av saksgang.

Last ned guiden her.