BRÅ’s virksomhetsplanen er todelt: Den første delen beskriver de overgripende offentlige myndigheters oppdrag, mål, styring og virksomhet. Den andre delen redegjør for de ulike prosjekter og aktiviteter som skal skje i 2019.

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) virksomhetsplan beskriver mål, tiltak og aktiviteter som vil utgjøre myndighetenes arbeid i 2019.

Last ned «Verksamhetsplan 2019» (pdf)