Krisesentersekretariatet har i samarbeid med en rekke andre instanser utviklet denne veilederen om beskyttelsestiltakene for sperret adresse KODE 7 og strengt fortrolig adresse KODE 6. Formålet med veilederen er at den skal gi oversikt og informasjon om hvilke rettigheter og bistand trusselutsatte har krav på i høyrisikosaker.

Veilederen er rettet mot de som arbeider med tiltakene, de som selv er trusselutsatte og andre som arbeider med personer utsatt for vold i nære relasjoner. I veilederen finner man informasjon om rettsgrunnlag, vilkår, initiering, ansvarlige instanser og andre praktiske utfordringer ved beskyttelsestiltakene.

Veilederen er utarbeidet av Krisesentersekretariatet i tett samarbeid med Politiet i Troms, Kripos, NAV, Helfo, Krisesenteret i Salten, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og Utekontakten i Bergen.

Last ned veilederen her