Dette er en veileder utarbeidet for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Du finner veilederen her

Les mer på radikalisering.no