Denne veilederen laget på oppdrag av KS er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Intensjonen er likevel at tilnærmingen og rådene som gis skal kunne være nyttige også for andre som skal gjennomføre et prosjektarbeid.

Les veilederen her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til KS