Bufdirs veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

Den digitale veilederen skal bidra til å øke kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan innrettes.

Veilederen finner du på hjemmesidene til Bufdir