En inkluderende by der alle har mulighet for deltakelse ut fra sine egne ressurser og interesser vil virke forebyggende både på sosial utstøtning, marginalisering og kriminalitet. Ved å gripe inn tidlig i en radikaliseringsprosess, vil man kunne øke sannsynligheten for å lykkes og snu en uheldig utvikling.

Gjøvik kommune stiler denne veilederen til ansatte i skole, barnevern, helse, fritid, politi og andre som jobber med ungdom. Veilederen beskriver en handlingsløype fra bekymring til handling og skal være et verktøy for å forebygge all form for voldelig ekstremisme.

Last ned «Veileder ved bekymring for radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme» (pdf)