Foreldre har stor innflytelse på ungdommens holdninger og valg, og har mulighet til å påvirke rusvanene deres. Det er nødvendig å snakke med ungdom om rus før de eventuelt får egne erfaringer.

I 2015 ble det laget en brosjyre i samarbeid med KoRus Vest. Tilbakemeldingene var at brosjyren var tydelig og aktuell. Det faglige innholdet kombinert med fakta fra ungdomsundersøkelsen, ga retning i det rusforebyggende arbeidet. Dette er en oppdatert brosjyre fra SLT-nettverket i Rogaland med tall fra Ungdata 2016. I tillegg er budskapet her forenklet og mer tilspisset.

Brosjyren er laget med SLT- midler fra Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging.

Last ned brosjyren «Ungdom og rus – er det så farlig da?» (pdf)