Arbeidet i 2016 har bestått av å viderføre og utvikle samarbeidet mellom TRiO’s aktører og utvikle TRiO som et samvirkenettverk.

I tillegg er datatagrunnlaget utvidet med flere kilder og vil framover kunne bidra til å utvikle mer pålitelig og sikker kunnskap om sammenhengene mellom befolkningens bevegelsesmønstre gjennom døgnet og risiko for negative hendelser.

Samarbeidet mellom Oslo kommune og politiet har siden 2015 bidratt til utvikling av Oslomodellen. Inkludert i samarbeidet er også alle operasjonelle trygghetsaktører.

Last ned «TRiO Årsrapport 2016. Samvirke for en tryggere by» (pdf)