Konsultasjonsteamet for skadelig seksuell atferd kan gi veiledning, råd og oppfølging til hvordan man kan følge opp barn og ungdom som viser problematisk seksuell atferd, som kan være skadelig for en selv eller andre.

Konsultasjonsteamet for skadelig seksuell atferd er sammensatt av personer fra RVTS Vest, V27 og Statens Barnehus i Bergen. Konsultasjonsteamet er forankret i de ulike etaters ledelse.

Last ned brosjyen » Trenger du hjelp til å håndtere en sak der et barn har forgrepet seg?» (pdf)