På bakgrunn av rapporten «Sammen for barn og unge» vedtatt i 2009, utarbeidet rådmannen en tiltaksplan for oppfølging av det videre forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Dette dokumentet er en revidering av tiltaksplanen.Planen viser sammenhengen i hele løpet, fra barnehagen til ungdomskolenivå og unge voksne.

Satsingen «Sammen for barn og unge» er rettet mot bedre samordning og samhandling i det forebyggende arbeidet for barn og unge.

Tiltaksplanen har fokus på ressursutnyttelse, ansvarsfordeling og forpliktelser. Den vil være retningsgivende for kommunens prioriteringer. Tiltaksplanen stiller krav til samhandling mellom de ulike aktørene, og understreker behovet for økt kompetanse blant alle som arbeider med barn, unge og foreldre. Barn/unges hjelp fra tjenestene skal være riktig hjelp til riktig tid.

Les tiltaksplanen her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til Bærum kommune