Åsnes kommunes målsetting er å være med på å bygge et robust fundament for livskompetanse og livsmestring. Barnets beste og tidlig innsats er i fokus.

Last ned «Strategisk plan –Tverrfaglig forebyggende arbeid barn, unge og familier 2018-2020» (pdf)

På nettsiden Sammen om trygg base – trygge barn til Åsnes kommune kan du lese om hvordan de organiserer sitt tverrfaglige arbeid.