Hvert år blir over 50 000 barn og unge utsatt for mobbing og krenkelser. Dette er et stort samfunnsproblem som bare kan løses i fellesskap. Sammen må vi hindre at mobbingen oppstår og at den fortsetter. Dette heftet gir konkrete råd og tips til hva en kan gjøre for å forebygge og hindre mobbing. Det kan brukes i familien, i foreldremøte, på konferansetimer, i samarbeid mellom foreldre og lærere/skolen.

Publikasjonen er oversatt fra dansk og tilpasset av Foreldrerådet for grunnopplæringen til norske forhold.

Last ned publikasjonen «Stopp mobbing! (pdf)

Nynorsk versjon

Samisk versjon

Les mer om hvordan skape et godt skolemiljø