I Rakkestad kommune er forebyggende arbeid valgt som satsingsområde nr. 1- i nært samarbeid mellom politiet og andre kommuner. Ny samarbeidsavtale inngås etter hvert kommunevalg. Politirådet er styringsgruppe for SLT og SLT-koordinator organiserer faste møter i styringsgruppa.

Last ned «Samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og Øst politidistrikt» (pdf)