Håndtering av russefeiringen er krevende for politiet. Mengden russeoppdrag, antall arrangement og russekjøretøy, samt russens mobilitet mellom distriktene har økt i omfang de siste år. Det er derfor viktig at politiet samhandler, jobber enhetlig og strukturert i sitt arbeid med russen.

Det er derfor laget en felles handlingsplan for håndteringen av russefeiringen i distriktet.

Handlingsplanen er revidert 05.03.18

Last ned handlingsplanen for 2016-2019 her (pdf)