Forebyggende arbeid må være basert på kunnskap og konkrete tall. Med denne erkjennelsen satte Bømlo kommune i gang en lokal kartlegging av rusbruken blant ungdom i kommunen. En metode som er brukt her er HKH – Hurtigkartlegging og handling. Dette er et nyttig verktøy når man skal gjennomføre raske og systematiske kartlegginger.

Last ned kartleggingen «Rus blant ungdom på Bømlo 2017» (pdf)

Les mer på nettsidene til Bømlo kommune