«Du har kanskje møtt oss i barnehuset eller rettssalen. Kanskje har vi for første gang fortalt om det aller vondeste som har skjedd i livet vårt. Det at vi plutselig måtte snakke med en fremmed og inn i et kamera, ble for mange av oss veldig skummelt. Nesten ingen av oss ble spurt om hvordan vi hadde det inni oss. Etterpå visste vi ikke om vi ville bli trodd. Vi kunne ende opp med å tro vi hadde gjort noe galt eller skamme oss. Vi kunne tro at det er vår feil eller skyld.»

130 barn og unge som har vært i avhør etter å ha opplevd vold eller overgrep, har bidratt med sine dyrekjøpte erfaringer og råd i denne rapporten. Den peker på grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep, og på hvordan de opplever møtet med politi, barnehus og rettsapparatet når de har fortalt.

Rapporten er utgitt av Forandringsfabrikken

Les rapporten «Rett og sikkerhet. Om anmeldelse, avhør i barnehus og rettssak. Fra unge som har opplevd vold eller overgrep.» (pdf)