Statusrapport per oktober 2018 for regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Strategien ble lansert i 2016 og gjelder fram til 2020.

Rapporten inneholder en oversikt over ulike gjennomførte og planlagte tiltak på områder som regjeringen ønsker å rette oppmerksomheten mot. Det er blant annet tiltak rettet mot politiets innsats, en økt innsats på forskning og flere møteplasser. I tillegg finnes tiltak for barn og unge, og tiltak i arbeidslivet og i mediesektoren. Formålet med strategien er å forebygge og skape bevissthet om hatefulle ytringer i den offentlige debatten og i det offentlige rom.

Last ned «Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016-2020. Status Oktober» (pdf)