Som tidligere rapporter fra KOM gir også denne tilstandsrapporten kunnskap om utfordringer, satsinger og anbefalinger om tiltak til ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel.

Spesielt for rapporten for 2018 er imidlertid en redegjørelse for et utvalg av gjennomførte tiltak for å bistå og beskytte antatte ofre, samt en oppdatert oversikt over straffesaker.

Last ned «Rapport fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 2018» (pdf)

Tidligere års tilstandsrapporter ligger på politiet.no/menneskehandel.